Trong trường hợp tai nạn, khuyết điểm về an toàn này có thể LÀM CHẾT NGƯỜI hoặc làm bị thương nặng bất kỳ người nào đang ngồi trong xe và phải được thay thế ngay lập tức. Hiện không có rủi ro tức thời nào được biết với túi khi dưới sáu năm tuổi, nhưng trong tương lai sẽ có.

Chúng tôi xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào gây ra cho quý khách bởi đợt triệu hồi bắt buộc này, là việc được thực hiện vì sự an toàn của hành khách trên chiếc xe bị ảnh hưởng. Nếu quý khách có hoàn cảnh đặc biệt không thể thực hiện việc thay thế này, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng MMAL theo số 1800 931 811 để có được sự sắp xếp đặc biệt.

 

Tất cả mọi việc sửa chữa do triệu hồi đều do các đại lý được ủy nhiệm của Mitsubishi tiến hành MIỄN PHÍ.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin dưới đây hoặc cần sự giúp đỡ để đặt trước thời gian đưa xe của mình vào làm thủ tục triệu hồi, xin vui lòng liên lạc với Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1800 931 811.

Nếu quý khách bị khiếm thính hoặc khiếm ngôn, xin vui lòng nhấp vào đường dẫn để liên lạc với Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia: National Relay Service

Nếu quý khách cần thêm các dịch vụ thông dịch, xin vui lòng nhấp vào đường dẫn để liên lạc với Dịch Vụ Thông Phiên Dịch Quốc Gia: https://www.tisnational.gov.au/

Quý khách cũng có thể liên lạc trực tiếp với ACCC tại đường dẫn dưới đây để trình báo những lo ngại về việc triệu hồi này.

https://www.productsafety.gov.au/recalls/compulsory-takata-airbag-recall/takata-airbag-recalls-list

Mitsubishi Motors Australia luôn tận lực vì sự an toàn của quý khách.

Để kiểm tra liệu chiếc xe của quý khách có cần triệu hồi không, vui lòng nhập Mã Số Nhận Diện Xe Hơi (VIN) của quý khách vào trang mạng này.

Nếu quý khách sở hữu một chiếc xe Mitsubishi đã qua sử dụng và được nhập khẩu cá nhân (Grey Import) xin vui lòng vào phần contact us (liên lạc với chúng tôi) của trang mạng này và hoàn tất chi tiết xe của quý khách để chúng tôi có thể thông báo cho quý khách về bất kỳ đợt triệu hồi nào hiện đang cần thực hiện.

Xin vui lòng tham khảo cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để biết cách tìm Mã Số Nhận Diện Xe Hơi (VIN) của quý khách.

Quý khách cũng có thể liên trực tiếp với ACCC tại đường dẫn dưới đây để trình báo những lo ngại về việc triệu hồi này

(https://www.productsafety.gov.au/recalls/compulsory-takata-airbag-recall/takata-airbag-recalls-list) hoặc quý khách có thể liên lạc với Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng MMAL theo số 1800 931 811.